Introductie

Wat is Cloud

Cloud computing maakt het mogelijk om on-demand compute (processing) en data opslag ter beschikking te krijgen. De meeste cloud providers laten klanten betalen per uur dat een resource gebruikt wordt. Dit laat toe om kapitaalintensieve uitgaven te vervangen door een kostenmodel. Het eindresultaat is een significante kostenbesparing, aangezien in het traditionele model aangekochte fysieke hardware vaak onderbenut gaat en snel verouderd is. Het pay-as-you-go model laat toe om een machine en/of opslag te huren voor een bepaalde tijd, om dan later te beslissen om een totaal ander (nieuwer) type machine te starten, afhankelijk van de noden van de klant. Door veel sneller te kunnen inspelen op de vraag, kan een flexibeler en kostenbesparend resultaat gemakkelijk behaald worden.

Veel clouddiensten worden ook “As a Service” aangeboden, wat wilt zeggen dat het beheer uit handen gegeven wordt. Dit laat bedrijven toe te focussen op hun core business, zodat organisaties minder tijd en geld hoeven te investeren in het onderhouden van besturingssystemen, machines, netwerken, en opslagapparatuur. In vergelijking met on-premise datacenters gaat het zelfs ook over besparingen van koeling, energie, backup-stroom en bewaking.

De trend, gestart in de Verenigde Staten, is om de eigen datacenters af te bouwen in het voordeel van de cloud. Grote organisaties laten hun volledige infrastructuur managen door cloud providers. De bekendste (en ook grootste) publieke cloud providers zijn:

  • Amazon AWS (de marktleider)
  • Microsoft Azure
  • Google Cloud

Het contract

Publieke cloud laat ons toe om resources te starten, zonder aan een contract vast te zitten. Een cloud account is op enkele minuten geopend. De betaling gebeurt op het einde van de maand via debit/kredietkaart. De meeste cloud providers factureren per resource-uur. Een server dat 24h/7 draait voor 1 maand wordt gefactureerd als “prijs per uur” * 730 uren.

Dit model laat toe om zeer flexibel om te springen met de resources. Het is namelijk mogelijk om meer resources te gebruiken overdag, voornamelijk tijdens de kantooruren, dan ‘s nachts. Zo betalen klanten die gebruik maken van Cloud voor hun echt gebruik, en hoeft er niet vooraf onderzocht te worden hoeveel capaciteit een applicatie nodig heeft. In de cloud kan dit later gemakkelijk aangepast worden, zelfs nadat de applicatie live gaat.

Worden bepaalde resources toch 24/7 gebruikt, dan geven cloud providers kortingen. Afhankelijke van de provider kan dit achteraf automatisch verrekend worden, of dient de capaciteit vooraf gereserveerd te worden. Het voordeel is significant, en vooraf gereserveerde capaciteit inkopen is een van de manieren om de maandelijkse cloud rekening sterk te reduceren.

Het nieuwe model

In het traditionele model dient vooraf de capaciteit van de resources ingeschat te worden en moet er overgegaan worden tot aankoop van de hardware. Bij het fout inschatten van de benodigde capaciteit kan de investering te weinig capaciteit leveren (er moet extra hardware aangekocht worden) of teveel capaciteit leveren (er is teveel hardware gekocht, dus hogere operationele kosten). Zelfs als de capaciteit correct ingeschat wordt, dan toch wordt er altijd meer capaciteit aangekocht dan nodig is. Dit wordt gedaan om de pieken op te vangen en resulteert altijd in een overschot van capaciteit die verloren gaat. De afbeelding hieronder, geeft dit principe weer:

_images/traditional-model.png

In het cloud model wordt capaciteit niet vooraf aangekocht. Extra capaciteit kan op het moment zelf aangevraagd worden, exact wanneer de applicatie het nodig heeft. Er hoeft geen nieuwe hardware aangekocht te worden, er zal simpelweg extra hardware gehuurd worden per extra uur dat deze nodig is. Om nog minder resourceverspilling tegen te gaan, factureren sommige cloud providers (bvb. Google Cloud) per minuut. De grafiek ziet er nu zo uit:

_images/cloud-model.png

Wat is Private Cloud

Door de opmars van de mogelijkheden van cloud computing, is er software ontwikkeld om de flexibiliteit van public cloud ook on-premise te kunnen hebben. Dit werd private cloud gedoopt. De hardware moet nog steeds aangekocht en onderhouden worden. De software laat echter toe om op deze hardware de management software te draaien. Dit laat toe om flexibelere compute en storage te beheren gebruik makend van de onderliggende hardware. Bekende spelers zijn:

  • Microsoft Azure Stack (zelfde technologie als Azure, maar dan on-premise)
  • OpenStack

Private cloud is geschikt voor bedrijven die hiervoor schaalgrootte hebben. Vaak kunnen ze van hun regulators (bv. de banken regulator) geen data in de publieke cloud plaatsen. In alle andere gevallen is publieke cloud aangewezen. Dit handboek behandelt alleen publieke cloud.

_images/contact-in4it.png