Infrastructure as a Service

Wat is IaaS

IaaS staat voor Infrastructure as a Service. Alle publieke cloud providers bieden deze dienst aan. Infrastructure slaat op de infrastructuur, de hardware, dat aangeboden wordt als een dienst. De hardware dat aangeboden wordt, zijn virtuele of dedicated servers aan een pay-as-you-go model. Het kan aangeboden worden als een gewone Linux of Windows server al dan niet met storage. Administrator / root toegang wordt ter beschikking gesteld van de klant, waardoor het “Shared Responsibility Model” ontstaat. De klant zal namelijk verantwoordelijk zijn voor alles wat hij op deze server plaatst, en de server zal ook de nodige (security) updates moeten krijgen.

Shared Responsibility Model

Het Shared Responsibility Model betekent dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is van de cloud provider, en van de klant. Onderstaande diagram toont de verschillende verantwoordelijkheden.

_images/shared-responsibility-model.png

De cloud provider is verantwoordelijk voor de onderliggende infrastructuur, maar vanaf de klant een instance start, is de klant verantwoordelijk voor het besturingssysteem en alle software dat op deze instance staat of geïnstalleerd wordt. Ook blijft de klant verantwoordelijk voor alle netwerk en firewall instellingen die gemaakt worden. De cloud provider kan bijvoorbeeld een firewall aanbieden, maar de klant dient deze alsnog juist configureren.

Voordelen

Het grootste voordeel van IaaS is het pay-as-you-go model dat toelaat om on-demand resources te starten en weer te stoppen. Zo dient er alleen betaald te worden voor het eigenlijke verbruik, en niet voor een op voorhand geschat verbruik. Het laat ook toe veel sneller in te spelen op de veranderingen van de vraag. Wanneer een applicatie toch meer resources nodig heeft, door bijvoorbeeld een verhoging van de vraag, dan kan de infrastructuur snel aangepast worden, zonder verlies van investeringen of kapitaal. Een tweede voordeel is dat een groot deel van de infrastructuur niet beheert moet worden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Stroom
  • Backup stroom (backup generatoren en batterijen)
  • De fysieke locatie (gebouw, security, onderhoud)
  • Bekabeling
  • Hardware
  • Netwerk infrastructuur
  • Hypervisor (Xen, HyperV, KVM, ESX)
  • Firmware

Nadelen

Een nadeel van IaaS is dat het OS en de software nog steeds zelf beheert moet worden. Veel software kan “as a service” afgenomen worden, zodat het beheer van het OS en de software uit handen gegeven wordt. Voor databases bestaat er bijvoorbeeld DBaaS, en voor de populairste programmeertalen PaaS, waarbij het beheer van de software tot een minimum herleid wordt. Voor organisaties is dit interessant, omdat de focus herlegd kan worden van puur onderhoud naar het beheren, optimaliseren, en onderhouden van de applicatie zelf. Personeel kan vaak beter ingezet worden, en het werkt ook kostenverlagend voor organisaties. Deze themas worden in detail uitgewerkt in de volgende hoofdstukken van die handboek.

_images/contact-in4it.png