Use Case: Backup en DR

Cloud Storage

Cloud providers hebben een zeer grote hoeveelheid data opgeslagen in hun datacenters. Dit geeft hun enorme schaalvoordelen, waardoor storage veel goedkoper aangeboden kan worden dan on-premise mogelijk is.

Cloud providers bieden verschillende types storage aan, vaak onderverdeelt in verschillende tiers. Een eerste type is “object storage”, dat een lage latency en hoge throughput biedt. Object storage kan objecten opslaan, zoals archieven of bestanden. Met object storage is het ook mogelijk om van een lagere kostprijs te genieten, wanneer deze objecten niet vaak toegankelijk hoeven te zijn, zoals voor backups.

Block storage is het type storage dat aan servers gehangen wordt. Dit type heeft ook verschillende tiers. De goedkoopste storage tier is goed voor infrequente toegang tot de bestanden bewaard op deze storage. De duurste storage biedt lage latency, veel IOPS en een hoge throughput aan. Deze tier maakt gebruik van provisioned SSDs. Afhankelijk van het type storage dat nodig is gaat de prijs hoger of lager liggen.

Storage voor backups

Om backups weg te schrijven voldoet Object Storage. In dit geval dient alleen maar voor storage betaald te worden en niet voor server resources. Via de web UIs of de SDK kunnen de backups respectievelijk manueel of automatisch weggeschreven worden. Zijn de backups weer nodig, dan kunnen deze op dezelfde manier weer opgehaald worden.

Cloud providers zoals Amazon bieden software aan om hun klanten lokale appliances te laten gebruiken om de backup procedure te vergemakkelijken. Afhankelijk van het backup proces kan geopteerd worden voor een appliance of een geautomatiseerd proces via de SDK.

Encryptie

De backups kunnen ook versleuteld worden, zodat onderschepte data nooit de gegevens zal vrijgeven. Het is mogelijk om de encryptie lokaal te doen, voordat deze doorgestuurd wordt naar de cloud provider, zodat de sleutel (de key) om de data te kunnen lezen nooit het bedrijf verlaat.

Storage Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van de toegangfrequentie van de data, en hoe snel deze data opvraagbaar moet zijn. Bij Amazon AWS kan S3 gebruikt worden als backup opslag. S3 heeft een durability van 99.999999999% per jaar, met een availability van 99.9%. Met zo een hoge durability is dataloss bijna ongezien.

Wanneer de de data altijd onmiddellijk beschikbaar moet zijn, dan zijn dit de prijzen voor de storage per maand in eu-west-1 (Ierland):

Volume Storage Tier Prijs / maand
1 TB Standaard $23
100 TB Standaard $2,250
1 TB Infrequent access $12.5
100 TB Infrequent access $1,250

De duurste opslag is de standaard storage tier die toelaat om de data op elk moment op te vragen. Backups worden echter niet op elk moment opgevraagd, dus de infrequent access methode lijkt dan onmiddellijk al interessanter. Wordt de data dan toch frequenter opgevraagd dan wordt de standaard prijs aangerekend.

Backups hoeven echter helemaal niet onmiddellijk opvraagbaar te zijn. Dit is waar de prijszetting interessant wordt. Glacier is een product dat Amazon aanbiedt en heeft de laagste storage kost per gigabyte. Er moet wel rekening gehouden worden met een retrieval time (opvragingstijd van de data) van 3 tot 5 uren voor standaard retrievals en 5 tot 12 uren voor bulk retrievals. Het opvragen van de data kost $0.01 per GB en $0.05 per 1,000 requests. Het is dus echt alleen maar geschikt voor data dat weinig opgevraagd zal worden, zoals backups. De prijstabel ziet er zo uit:

Volume Storage Tier Prijs / maand
1 TB Glacier $4
100 TB Glacier $400
1000 TB Glacier $4,000

Architectuur

Het opzet van het backup systeem is relatief eenvoudig. Cloud providers hebben ook een SDK om het hele proces te automatiseren. Het architectuurdiagram:

_images/use-case-backups-1.png

Hoog datavolume

Bij veel datavolume kan gekozen worden om de data te versturen met de post, in plaats van alle data over het internet te sturen. Amazon AWS heeft hiervoor de Snowball ontworpen. Dit apparaat kan snel en efficient grote hoeveelheden data plaatsen in de cloud. De Snowball is een apparaat dat een ethernet poort heeft en gekoppeld kan worden aan het bedijfsnetwerk. Er kan tot 80 TB op de Snowball gezet worden waarna deze teruggestuurd wordt naar Amazon. Zij zullen dan de data in de cloud plaatsen. De data wordt versleuteld zodat bij verlies van de Snowball er geen enkel risico is. Snowballs kunnen ook gebundeld worden zodat meer dan 80 TB tegelijkertijd verstuurd kan worden.

_images/contact-in4it.png